Članci

Nikad više je danasTerraforming

Nikada više je danas

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na Holokaust, Terraforming, Jevrejski omladinski klub Beograd i Jevrejski kulturni centar Oneg Šabat organizuju program "Nikad više je danas" u četvrtak 25. januara od 18:30 - 20:30 sati u Jevrejskom kulturnom centru u Beogradu.

Rodne perspektive u obrazovanju i učenju o Holokaustu

Postoji jasna potreba za uključivanjem rodne perspektive u obrazovanje o Holokaustu, kao i da se ukaže na nove mogućnosti za postizanje obrazovnih ciljeva kroz intereskcionalni pristup ovoj materiji. Članak je sažeta prezentacija koju je Miško Stanišić održao na OEBS/ODIHR forumu "Rodni i intersekcionalni aktivizam" u Barseloni 21.-23. juna 2017.

Ester.rs – novi edukativni koncept i nastavni materijali

Podržan od strane OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) u okviru programa ”Words into Action to Combat Antisemitism”, Teraforming je kreirao edukativne materijale Ester u kontekstu ličnih priča mladih žrtava iz Beograda i Pančeva, ubijenih u koncentracionom logoru na Sajmištu u Beogradu. Materijali su dostupni na engleskom i srpskom jeziku na veb-sajtu www.ester.rs

OEBS predsedavajuća konferencija o toleranciji i raznolikosti

Pred-konferencija civilnog društva i OEBS predsedavajuća konferencija o toleranciji i raznolikosti održane su 19. i 20. oktobra 2016. u Berlinu. Teraforming je preuzeo aktivnu ulogu na pred-konferenciji civilnog društva, naročito u diskusiji radne grupe za Obrazovanje za toleranciju i raznolikost.