• Poster finalne konferencije

Teraforming tim je 10. avgusta učestvovao na međunarodnoj konferenciji “Voice for Youth” koja je održana u Evropskom parlamentu u Briselu.

Na konferenciji su predstavljane preporuke i smernice u oblasti migracionih politika sa fokusom na obrazovanje, zapošljavanje, bezbednost i primere dobre prakse u radu sa migrantima, izbeglicama i tražiocima azila.

Konferencija u Briselu je finalni događaj u okviru međunarodnog projekta “Teza, antiteza, sinteza: TAS Lab o migracijama” u kojem je Teraforming zajedno sa partnerima iz Belgije, Italije, Portugala i Rumunije tokom 18 meseci organizovao više debata i radionica u cilju analize istorijskih iskustava, narativa, zabluda i stereotipa o (e)migracijama i izbeglištvu, ksenofobičnim konceptima, govoru mržnje i propagandi – od vremena nacizma u Evropi do savremenih evropskih izazova.

TAS LAb finalna konferencija

Mladima koji su došli u Brisel da predstave svoje preporuke obratili su se evropski parlamentarci.

Član Evropskog parlamenta Teis Ruten (Thijs Reuten) istakao je da su migracije jedna od tema kojoj treba da pristupimo zajedničkim snagama.

Vaša generacija može da ima ključnu ulogu u pronalaženju rešenja za ovu važnu temu na evropskom nivou. Tri elementa koja su po meni najvažnija kada govorimo o migracijama su: solidarnost, promena narativa u društvu i medijima o toj temi i integracija migranata.

Bivši predsednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Henri Malos (Henri Malosse) poručio je mladima koji su učestvovali u kreiranju poruka da budu malo provokativniji i inovativniji.

Budite originalni. Kreirajte nešto što je drugačije vodeći se onim što osećate. Nemojte dozvoliti da vas sputavaju politički korektni narativi Evropske komisije i drugih donosioca odluka.

TAS LAb finalna konferencija
TAS LAb finalna konferencija
TAS LAb finalna konferencija
TAS LAb finalna konferencija

Aleksandar Radin i Simonida Vukadinović su ispred Teraforminga predstavili preporuke i smernice mladih iz Srbije koje su bile vezane za obrazovanje, zapošljavanje i bezbednost migranata, izbeglica i tražioca azila, a osvrnuli su se i na izveštavanje medija na ove teme. Ove preporuke su naišle na posebno odobravanje Internacionalne organizacije za migracije (IOM).

TAS LAB LOGO

U okviru projekta “Teza, antiteza, sinteza: TAS Lab o migracijama” organizovano je 25 lokalnih radionica u kojima je učestvovalo preko 500 mladih, eksperata i predstavnika različitih institucija, medija i civilnog sektora, snimljeno je 25 video priloga, realizovana su 3 međunarodna vebinara, 25 promotivnih akcija sa stejkholderima i objavljeno je 18 biltena u kojima su predstavljene projektne aktivnosti, rezultati i preporuke u oblasti migracionih politika.