Nakon prvog vebinara održanog 15. juna, nastavljamo seriju radionica u okviru projekta ”Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija”:

Vebinar 2

Lokalni arhiv –
interfejs društvenog sećanja, znanja i obrazovanja

Local Archive – an Interface for Collective Memory, Knowledge and Education

6. juli 2020. g.

15:00 – 17:00 sati

Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija

Preuzmite program:

Učestvuju:

Dr Kori Street

Dr Kori Street

Andrea Szőnyi

Andrea Szőnyi

Dr Kori Strit (Kori Street)
direktor programa i operacija Šoa fondacije pri Univerzitetu Južne Kalifornije (Senior Director of Programs and Operations at the USC Shoah Foundation)
Andrea Zoni (Andrea Szőnyi)
šef međunarodnog programa edukacije Šoa fondacije pri Univerzitetu Južne Kalifornije (Head of Programs for International Education at the USC Shoah Foundation)

Testimonies and micro-histories in education

(Svedočanstva i mikroistorije u edukaciji)

Lewis Levin

Lewis Levin

Luis Levin (Lewis Levin)
arhitekta i dizajner Memorijalnog centra Holokausta i genocida u Johanesburgu u Južnoafričkoj Republici (Johannesburg Holocaust & Genocide Centre)

Encapsulating a difficult history – an interface for memories

(Inkapsulacija komplikovane istorije – interfejs za sećanja)

Dr Olga Manojlović Pintar

Dr Olga Manojlović Pintar

Dr Olga Manojlović Pintar
istoričarka, viši naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu

Remembrance culture and emancipation of archivists

(Kultura sećanja i emancipacija arhivista)

Prijava

Projekat se realizuje uz podršku

NS2021

Projekat je deo zvaničnog programa Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture