Nikad više je danasTerraforming

Nikada više je danas

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na Holokaust, Terraforming, Jevrejski omladinski klub Beograd i Jevrejski kulturni centar Oneg Šabat organizuju program "Nikad više je danas" u četvrtak 25. januara od 18:30 - 20:30 sati u Jevrejskom kulturnom centru u Beogradu.

CARE: Borba protiv poricanja i iskrivljenja Holokausta kroz aktivno državljanstvo, sećanje i obrazovanje

Projekat koji je sufinansiran od strane Evropske unije kroz program CERV, realizuje se u periodu 1. mart 2024 – 28. februar 2026. godine.
Publication "Escalating into Holocaust"

Publikacija “Eskalacija u Holokaust”

Publikacija “Eskalacija u Holokaust” je zbirka izabranih radova, tekstova, prezentacija i predavanja na temu istraživanja o Holokaustu, sećanja i obrazovanja, predstvaljenih na konferencijama, seminarima, radionicama i ostalim događajima koji su organizovani tokom 2016. i 2017. godine u okviru projekta “Eskalacija u Holokaust”. Publikacija je dostupna za besplatno preuzimanje u PDF formatu, kao i onlajn ISSUU publikacija.

Radionica: Grafička novela u nastavi i učenju o Holokaustu

Međunarodna radionica koju je organizovao Teraforming bila je u petak 22. aprila 2016, u terminu od 15:30 do 18:30, u Istorijskom arhivu u Beogradu. Radionica je bila deo trodnevnog događaja u Beogradu održanog 20-22 aprila 2016. u okviru projekta Eskalacija u Holokaust – Od odreda za pogubljenje do gasnih kombija u koncentracionom logoru Sajmište: dve definišuće faze Holokausta u Srbiji.
Međunarodna istraživačka konferencija o obrazovanju o Holokaustu 2016-02-20/u Obrazovanje, Događaj, Novosti / Pročitajte više →  Pretraži NEDAVNI POSTOVI Radionica: Grafička novela u nastavi i učenju o Holokaustu i Obuka o učenju o Holokaustu: Otpor Roma za vreme i nakon Holokausta - istraživanje, obrazovanje, sećanje Međunarodna istraživačka konferencija o obrazovanju o Holokaustu

Međunarodna istraživačka konferencija o obrazovanju o Holokaustu

Konferencija koja je održana 15 -17 februara 2016. u Lucernu, Švajcarskoj bila je zaključni događaj IHRA edukativnog istraživačkog projekta sa ciljem da obezbedi pregled i mapiranje znanja koja proizilaze iz empirijskih istraživačkih studija o podučavanju i učenju o Holokaustu.